Sub brands

Sub brands

Sub brands của Remax. Top 3 thương hiệu sản xuất phụ kiện lớn nhất thế giới. Chuyên sản xuất phụ kiện điện thoại, đồ chơi công nghệ.